Fredrik Palm

Partner

Fredrik Palm

Partner

Fredrik är partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2007 och är co-head för byråns verksamhetsgrupp corporate/capital markets. Han har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med privat och publik M&A, equity capital markets samt privata och venture capital-investeringar och avyttringar inom en mängd olika branscher. Fredrik har även lång erfarenhet av löpande rådgivning till börsnoterade och andra bolag i alltifrån aktiemarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor till kommersiella avtal samt av att leda internationella transaktioner i flera jurisdiktioner. Fredrik är ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning