Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder PRI Pensionsgaranti vid försäljningen av dess helägda dotterbolag PRI Stiftelsetjänst

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt har avyttrat sin verksamhetsgren för tjänster avseende administration, bokföring och redovisning till pensionsstiftelser, i huvudsak kopplade till ägarledda bolag, genom försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB till Meriti AB. Verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn.

Gernandt & Danielsson biträder PRI med ett team bestående av partners Niclas Rockborn och Corinne Ekman, senior associate Pierre Olsson samt associates Anna Kullander och Matilda Ellman.