Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Acroud AB:s (publ) emission av säkerställda obligationer samt dess inlösen av befintligt obligationslån

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Acroud AB:s (publ) (”Acroud”) emission av säkerställda obligationer om 225 miljoner kronor. Acroud har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid Acrouds pågående inlösen av dess befintliga obligationslån om upp till SEK 1 000 miljoner kronor.

Acroud är en snabbväxande global utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS Solutions. Vid sidan av affiliate-verksamheten driver och utvecklar bolaget 30+ jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Acroud är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.

Gernandt & Danielsson biträder Acroud med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm. Därutöver har Pareto Securities agerat finansiell rådgivare åt Acroud.