Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Mirovia AB:s (publ) emission av ytterligare obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Mirovia AB:s (publ) (”Mirovia”) emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 800 miljoner kronor. Mirovia har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Mirovia är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster inom verksamhetskritiska områden.

Gernandt & Danielsson biträder Mirovia med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Simon Wetterholm och associate Mathilda Wallén. Därutöver har Pareto Securities agerat finansiell rådgivare åt Mirovia.