Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Novedos emission av ytterligare obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedo”) emission av ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor. Novedo har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Novedo är en privatägd industrigrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag inom industri, infrastruktur samt installation och tjänster. Gruppens 19 förvärv, innefattande 36 bolag med cirka 950 anställda omsätter cirka 2 050 miljoner kronor. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023.

Gernandt & Danielsson biträder Novedo med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm. Därutöver har ABG Sundal Collier och Pareto Securities agerat finansiell rådgivare åt Novedo.