Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Seafires emission av ytterligare obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Seafire AB:s (publ) skriftliga förfarande och emission av ytterligare företagsobligationer till ett värde om 100 miljoner kronor inom ramen för bolagets utstående seniora säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015245758. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under obligationerna till 400 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas för allmänna bolagsändamål inklusive investeringar och förvärv.

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Bolagets aktie handlas sedan 2019 på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SEAF.

Gernandt & Danielsson har biträtt Seafire med ett team bestående av partner Mikael Borg samt associates Camilla Hedner och Jakob Forsell.