Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid TF Bank AB (publ):s emission av primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer)

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) vid bolagets emission av eviga primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) till ett sammanlagt belopp om 100 miljoner kronor. Nettolikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål.

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial och genom gränsöverskridande användning av banktillståndet. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt TF Bank med ett team bestående av partner Mikael Borg och associate Jakob Forsell.