Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Fasadgruppen Group AB (publ) vid ingående av en hållbarhetslänkad lånefacilitet

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Fasadgruppen Group AB (publ) vid ingåendet av ett nytt hållbarhetslänkat kreditfacilitetsavtal om totalt 600 miljoner kronor med Nordea. Avtalet är kopplat till särskilt utvalda hållbarhetsindikatorer där uppfyllande av fördefinierade hållbarhetsmål påverkar räntevillkoren på årsbasis. De utvalda hållbarhetsindikatorerna avser koncernens koldioxidutsläpp och procentuell minskning av arbetsplatsolyckor i förhållande till nettoomsättning.

Fasadgruppen Group AB är Nordens största helhetsleverantör för fastighetens yttre skal och erbjudandet består i energieffektiva och hållbara tjänster, såsom fasader, fönster, balkonger och tak, till den nordiska marknaden. Bolagets huvudsakliga kunder inbegriper fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting.

Gernandt & Danielsson biträdde Fasadgruppen Group AB (publ) med ett team bestående partner Sofie Viktorsson och senior associate Simon Wetterholm.