Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Sartorius vid investering i BICO

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Sartorius AG offentliggjorde den 8 december 2022 att man i en riktad nyemission i BICO tecknat aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i BICO före nyemissionen. Tillsammans med Sartorius redan befintliga ägande i BICO motsvarar Sartorius totala aktieinnehav i BICO cirka 10,1 procent av aktierna och 8,5 procent av rösterna i bolaget.

Sartorius är en internationell partner för life science-forskning och biotech-industrin. BICO är en leverantör av life science-lösningar och laboratorieautomation. Sartorius är noterat på Frankfurtbörsen och BICO är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträdde Sartorius tillsammans med Milbank med ett team bestående av partner Carl Westerberg och senior associate Daniel Sveen.