Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Compactors emission av obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Compactor Fastigheter AB (publ) (”Compactor”) vid emission av obligationer till ett belopp om 350 miljoner kronor med löptid tills 2025. Obligationerna emitteras inom ett ramverk om maximalt 1 000 miljoner kronor. Compactor har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Compactor investerar främst i fastighetsrelaterade tillgångar genom sitt dotterbolag Fastpartner AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Large caplista.

Gernandt & Danielsson biträder Compactor med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Simon Wetterholm och associate Gustaf Hellberg.