Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Trianons emission av hållbara obligationer och återköpserbjudande under utestående obligationslån

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) (”Trianon”) emission av hållbara obligationer om totalt 150 miljoner kronor med ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Trianon kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson har även biträtt vid Trianons återköpserbjudande till obligationsinnehavare av utestående obligationer 2021/2023.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträdde Trianon med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm. Därutöver har Carnegie Investment Bank AB (publ) agerat arrangör i samband med obligationsemissionen och återköpserbjudandet.