Disclaimer

Disclaimer

Det material som tillgängliggörs på Gernandt & Danielssons hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas vid, professionell rådgivning. Eftersom det kan finnas en risk för att materialet inte är uttömmande eller helt uppdaterat, bör det inte läggas till grund för åtgärder eller beslut i avsaknad av juridisk rådgivning. Ni är välkomna att kontakta någon av våra jurister om behov av juridisk rådgivning skulle uppkomma. Gernandt & Danielsson är inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna hemsida.

Gernandt och Danielsson innehar alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Distribution, reproduktion, återutsändning, nyutgivning och annat förfogande över eller tillgängliggörande av material på Gernandt & Danielssons hemsida får inte ske utan Gernandt & Danielssons medgivande. Gernandt & Danielsson är inte ansvarigt för tillgång till eller material på annan hemsida som länkas till eller från denna hemsida.

Att skydda fysiska personers personuppgifter är viktigt för Gernandt & Danielsson varför vi uteslutande behandlar dessa uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Mer information om vår personuppgiftsbehandling återfinns i vår Integritetspolicy och på vår sida för Lediga tjänster.

Copyright © 2007-2018 Gernandt & Danielsson. All rights reserved.