Adrian Della Morte Pålstam

Counsel

Adrian Della Morte Pålstam

Counsel

Kontaktuppgifter

Adrian är counsel vid Gernandt & Danielsson sedan 2018. Adrian har omfattande erfarenhet av att biträda vid kapitalanskaffningar i form av skuldemissioner i en rad olika branscher och agerar frekvent rådgivare till såväl arrangörer som emittenter vid inhemska och internationella emissioner. Han biträder även fordringshavare vid rekonstruktioner av skuldemittenter. Därutöver har Adrian mångårig erfarenhet av brett affärsjuridiskt arbete inom bland annat equity capital markets, publik M&A och bolagsrätt.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället