Andreas Holmqvist

Partner

Andreas Holmqvist

Partner

Andreas är partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2007 och han leder byråns arbetsrättspraktik. Andreas är specialiserad inom arbetsrätt. Han har mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor i en rad olika branscher och hans kompetens på området bekräftas regelbundet i oberoende nationella och internationella rankningar. Andreas har även stor erfarenhet av att biträda klienter med arbetsrättslig rådgivning i samband transaktioner, omorganisationer och arbetstvister. Andreas företräder regelbundet klienter i förhandlingar med fackliga organisationer liksom i domstolstvister och skiljeförfaranden.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning