Björn Tude

Partner

Björn Tude

Partner

Björn är partner vid Gernandt & Danielsson sedan 1994 och co-head av byråns verksamhetsgrupp dispute resolution. Björn är specialiserad på tvistlösning och agerar som ombud i kommersiella domstolsprocesser samt i nationella och internationella skiljeförfaranden. Han har agerat ombud för svenska, utländska och multinationella företag i tvister inom många olika områden och branscher, bland annat energi, infrastruktur och entreprenad, joint ventures, aktieägar- och samarbetsavtal, telekom, agent- och återförsäljaravtal, kollektivtrafik, licensiering och företagshemligheter, försäkring, styrelse- och professionsansvar, M&A, finansiering och finansiella tjänster samt sanktinonsärenden innom finansiell reglering. Björn är även flitigt anlitad som skiljeman. Han biträder även i offentlig upphandling och andra allmänna affärsjuridiska frågor.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning