Gabriel Zsiga

Partner

Gabriel Zsiga

Partner

Gabriel Zsiga började på Gernandt & Danielsson 2011 och är delägare sedan 2022. Gabriel inledde sin bana med ett fokus på EU- och konkurrensrätt och regulatorisk rådgivning, men arbetar idag främst med bolags- och transaktionsrätt, med ett fokus på privat M&A och aktiemarknadsrätt. Gabriel har omfattande erfarenhet av rådgivning kring bolagsstrukturering och upprättande av aktieägaravtal. Han företräder regelbundet emittenter och banker i börsintroduktioner och kapitalanskaffningar. Gabriel ger även löpande råd kring marknadsinformation- och insiderregelverken liksom generellt i bolagsstyrningsfrågor, inklusive i egenskap av styrelsesekreterare.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning