Katarina Odelberg Folke

Senior Associate

Katarina Odelberg Folke

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Katarina arbetar främst med kapitalmarknadsfinansiering genom företagsobligationer, men även med andra privata och publika transaktioner, såsom förvärv, försäljningar och kapitalanskaffningar. Hon arbetar även med löpande aktiemarknads- och bolagsrättslig rådgivning.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället