Mikael Bolling

Partner

Mikael Bolling

Partner

Mikael är partner inom Gernandt & Danielssons bank- och finanspraktik. Mikael har mer än 15 års erfarenhet av rådgivning till arrangörer såväl som låntagare i många olika typer av svenska, nordiska och internationella skuldfinansieringstransaktioner, bland annat banklån (leverage finance, cross-over och investment grade), direktlån, high yield-obligationer, EMTN- och MTN-program, hållbara och gröna finansieringar, regulatoriskt kapital (AT1 och T2 och liknande instrument), hybridobligationer och hybridlån, värdepapperiseringar och annan tillgångsbaserad belåning, marginallån, skuldrekonstruktioner, factoring, leasing och OTC-derivat.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning