Simona Stenborg

Senior Associate

Simona Stenborg

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Simona arbetar med privata och publika transaktioner, såsom förvärv, försäljningar och kapitalanskaffningar. Hon arbetar även med löpande aktiemarknads- och bolagsrättslig rådgivning.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället