Professionell utveckling

Professionell utveckling

Vår styrka sitter i våra jurister och deras kompetens. Kompetensutveckling är både en nyckel till att våra jurister ska trivas och att vi ska kunna fortsätta erbjuda förstklassig rådgivning såväl imorgon som om tio år.

Vårt utbildningserbjudande innehåller både praktiska moment och mer traditionell utbildning. Utbildningen täcker vid sidan av rent juridiska ämnen också andra yrkesrelaterade ämnen såsom affärsredovisning och projektledning. Dessutom finns det alltid möjlighet för enskilda jurister att ta initiativ och påverka sin egen utveckling.

Våra jurister föreläser regelbundet på Sveriges juristutbildningar och är efterfrågade föreläsare i, för näringslivet, relevanta juridiska frågor.

)

Praktiska moment

Vi är övertygade om att det största lärandet sker i det dagliga arbetet. Därför arbetar vi i relativt små team, där även unga jurister får komma nära ärendets kärna och delta i hanteringen av majoriteten av de frågor som uppstår inom ramen för det specifika ärendet. I teamen får även unga jurister möjlig­heten att arbeta tätt ihop med seniora jurister och partners, så kallad senior attention, vilket accelererar utvecklingen.

Som ny jurist ingår du även i vårt mentorskapsprogram. Inom ramen för mentorskapsprogrammet tilldelas du två faddrar, en partner och en associate. Faddrarna ansvarar bland annat för att underlätta den nyanställda juristens professionella inskolning. Förutom ren kompetensutveckling innefattar det även skolning i vår arbetsmetodik och rådande kvalitetskrav.

En annan praktisk del i utbildningen kan vara tjänstgöring, så kallad secondment, hos ett klientföretag eller en utländsk advokatbyrå. Genom detta erhåller våra jurister en större förståelse för klienternas perspektiv och för hur advokatverksamhet fungerar i andra länder. De får också knyta värdefulla kontakter.

)

Traditionell utbildning

Eftersom lärande är ett livslångt åtagande har vi olika erbjudanden som riktar sig mot jurister av olika senioritet. Som nyanställd deltar du till exempel tidigt i byråns introduktionsutbildning där våra mest erfarna jurister delar kunskap inom sina expertområden. Våra unga jurister deltar dessutom under de första åren i veckovisa utbildningar kopplade till relevanta verksamhetsområden. 

Våra seniora jurister delar regelbundet kunskap med varandra, både inom de olika verksamhetsgrupperna och gruppöverskridande. Vidare får de möjlighet att gå andra utbildningar såsom i affärsredovisning och projektledning för att säkerställa att byråns resurser används på ett klokt sätt.

Vi anlitar även regelbundet extern kompetens för att vidareutbilda våra jurister inom allt från aktiebolagsrätt till legal english.