Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Karnov Group i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Gernandt & Danielsson har biträtt Karnov Group AB (publ) och dess huvudägare Five Arrows Principal Investments vid noteringen av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och Danmark och vissa institutionella investerare att förvärva aktier i bolaget.

Karnov är en ledande leverantör av informationstjänster och produkter inom bl.a. juridik, skatt och revision samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Första dag för handel i bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm var den 11 april 2019. Vid tidpunkten för noteringen hade bolaget ett börsvärde om 4,2 miljarder kronor.

Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen bestått av partners Carl Westerberg och Gustav Skogö Nyvang och associates Daniel Sveen och Robin Entenza.