Gustav Skogö Nyvang

Partner

Gustav Skogö Nyvang

Partner

Gustav är partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2017. Gustav är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och har omfattande erfarenhet av brett affärsjuridiskt arbete inom en rad olika branscher. Utöver rådgivning avseende transaktioner, såsom privat förhandlade förvärv, försäljningar och kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, publika företrädesträdesemissioner och private placements har Gustav även lång erfarenhet av löpande rådgivning till börsnoterade och andra bolag i aktiemarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor.
Gustav anlitas även frekvent av klienter för utbildning inom dessa områden.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning