Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Nordstjernan i samband med Momentum Groups offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Nordstjernan i samband med Momentum Groups rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol. Vederlaget i erbjudandet består av ett kontantalternativ och ett aktiealternativ bestående av nya B-aktier i Momentum Group. Nordstjernan, som är den största aktieägaren i båda bolagen, har åtagit sig att på vissa villkor acceptera erbjudandet och välja aktievederlaget.

B-aktierna i både Momentum Group och Swedol är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. A-aktierna är onoterade.

Gernandt & Danielssons team består huvudsakligen av partner Mikael Borg och associate Daniel Sveen.