Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Nordstjernan vid budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Nordstjernan Aktiebolag lämnade den 5 november 2020 ett offentligt kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group AB (publ) att överlåta samtliga sina aktier i Momentum Group till Nordstjernan. Erbjudandet omfattar både de onoterade A-aktierna och B-aktierna som är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Momentum Group till cirka 6,1 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson biträder Nordstjernan med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Daniel Sveen och associate Ludvig Berglönn.