Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Storskogen i samband med börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Storskogen Group AB (publ) vid noteringen av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. B-aktierna togs upp till handel på Nasdaq Stockholm den 6 oktober 2021. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och vissa institutionella investerare att förvärva B-aktier i Storskogen till ett värde om cirka 13,4 miljarder kronor (cirka 15,4 miljarder kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Priset per B-aktie i erbjudandet var 38,50 kronor, motsvarande en pre-money equity-värdering om 56,4 miljarder kronor.

Storskogen är en snabbväxande ägare av små och medelstora företag och har en historik av framgångsrika förvärv. Storskogen har över 200 portföljbolag i 21 länder och cirka 7 000 anställda.

Gernandt & Danielssons team leddes av partner Carl Westerberg tillsammans med senior associates Gabriel Zsiga, Erika Olofsson och Ludvig Berglönn samt associates Josefine Jonsson Tepavac, Viktor Borg och Joel Ståhl.