Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Bellmans emission av ytterligare obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Bellman Group AB:s (publ) (”Bellman”) emission av ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor. Bellman har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna, men även norra och södra Sverige. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm, Ivarssons Entreprenad som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen, Norrvidinge som utför transport- och maskinarbeten i södra Sverige, Holmgrens som utför olika typer av markarbeten samt Öhmans som utför olika typer av konstruktions-, väg- och järnvägsarbeten främst i norra Sverige.

Gernandt & Danielsson biträder Bellman med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling, senior associate Rasmus Perdahl och associate Alexander Thörnberg. Därutöver har Arctic Securities och Swedbank agerat arrangörer i samband med emissionen.