Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastators emission av ytterligare företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) vid emission av ytterligare företagsobligationer till ett belopp om 100 miljoner kronor inom ramen för Fastators utestående seniora icke säkerställda ramverk om upp till 1 000 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under ramverket till 300 miljoner kronor. Fastator avser att ansöka om upptagande av de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Fastator är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap.

Gernandt & Danielsson biträder Fastator med ett team bestående av partner Mikael Borg samt senior associates Mikael Bolling och Simon Wetterholm. Nordea är finansiella rådgivare till Fastator.