Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid försäljning av NVBS till Ratos

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Segulah V och vissa minoritetsägare har ingått avtal om att överlåta 74 procent av aktierna i NVBS Rail Group Holding AB till Ratos. Grundarna av NVBS kommer att behålla sitt ägande i bolaget. I samband med transaktionen genomför NVBS ett tilläggsförvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Ratatek. Köpeskillingen på skuldfri basis för 100 procent av aktierna i NVBS och Ratatek uppgår till 1 066 miljoner kronor.

NVBS är verksamt inom underhåll, uppgradering och byggnation av samhällskritisk järnvägsinfrastruktur i Sverige och Norge. Ratos är ett investmentbolag vars affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Aktierna i Ratos är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Segulah och grundarna av NVBS med ett team bestående av partner Fredrik Palm, senior associate Daniel Sveen samt associates Viktor Borg och Emelie Ögren.