Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid VEF:s emission av hållbarhetsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid VEF AB:s (publ) emission av obligationer med ett belopp om 500 miljoner kronor inom en ram om 1 000 miljoner kronor. Emissionslikviden från obligationerna kommer att användas i enlighet med VEF:s hållbarhetsramverk (Sustainability Bond Framework), till investeringar med de hållbarhetskriterier som anges däri.

VEF AB (publ) är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader.

Gernandt & Danielsson biträder med ett team bestående av partner Mikael Borg, counsel Adrian Della Morte Pålstam samt senior associate Johan Malmsten. DNB Markets och Pareto Securities agerade finansiella rådgivare till VEF i samband med obligationsemissionen. DNB Markets agerade sole sustainability advisor.