Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Fasadgruppen i samband med riktad nyemission

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Fasadgruppen Group AB (publ) genomförde den 15 mars 2022 en nyemission av aktier om 420 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielsson biträdde Fasadgruppen med ett team bestående av partner Fredrik Palm, senior associate Daniel Sveen och associate Emelie Ögren.