Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) i samband med dess refinansiering

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) (”Strömma”) vid en ny skuldfinansiering med Danske Bank och två större svenska institutionella investerare som långivare om totalt 450 miljoner kronor och 5 miljoner euro, inklusive en senior periodlånefacilitet och en supersenior revolverande kreditfacilitet. Syftet var, bland annat, att refinansiera bolagets utestående obligationslån och majoriteten av gruppens övriga utestående räntebärande skuld.

Strömma erbjuder upplevelser inom sightseeing, underhållning och aktiviteter för turister, lokalbefolkning och företag i norra Europa. Strömma har en historia som går tillbaka till 1809 och har idag verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Nederländerna. Strömmas varumärken omfattar bland annat Göta Kanal Rederiaktiebolag, Vaxholms Kastell och Strömma Kanalbolaget.

Gernandt & Danielsson har biträtt Strömma med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson samt associates Alexander Thörnberg och Erik Schwartz.