Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Vestum i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Vestum AB (publ) vid noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna har tidigare handlats på Nasdaq First North Growth Market.

Vestum är en industrikoncern som levererar tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Koncernen är organiserad i de tre segmenten Water, Infrastructure och Services samt utgörs av framstående specialister med lång branscherfarenhet och stark lokal förankring inom respektive segment.

Gernandt & Danielsson har biträtt Vestum med ett team bestående av partners Mikael Borg och Gabriel Zsiga, associates Josefine Jonsson Tepavac och Viktor Borg samt Dena Dervanović Persson (dataskydd).