Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt vid NP3 Fastigheters emission av gröna obligationer och återköpserbjudande till befintliga obligationsinnehavare

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3”) emission av gröna obligationer om totalt 400 miljoner kronor under NP3:s befintliga high yield MTN-program med ett totalt rambelopp om 5 miljarder kronor. NP3 kommer ansöka om upptagande till handel av de gröna obligationerna på företagsobligationslistan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson har även biträtt vid bolagets återköpserbjudande till befintliga obligationsinnehavare av utestående obligationer 2019/2023.

Gernandt & Danielsson biträdde NP3 med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling samt senior associate Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) agerat arrangörer i samband med obligationsemissionen och återköpserbjudandet.