Nyhet

Gernandt & Danielssons partners Fredrik Palm och Niclas Rockborn, senior associate Simona Stenborg och associate Anders Tegenfeldt har medförfattat ett bidrag till Chambers Private Equity 2022

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Chambers Private Equity 2022 Guide (Chambers Private Equity 2022) kombinerar rättsliga och regulatoriska perspektiv med praktiska iakttagelser om marknadstrender inom private equity. Publikationen innefattar bidrag från 42 jurisdiktioner och behandlar en bredd av ämnen med relevans för private equity-transaktioner, såsom strukturering av transaktioner, förvärvsdokumentation, transaktionsfinansiering, offentliga uppköpserbjudanden, incitamentsprogram och fondregulatoriska frågor. Partners Fredrik Palm och Niclas Rockborn, senior associate Simona Stenborg och associate Anders Tegenfeldt, verksamma med fokus inom Gernandt & Danielssons verksamhetsområden corporate/capital markets och specialist och finansiella tjänster, är författare till bidraget till publikationen vad avser Sverige. För vidare läsning är bidraget till Chambers Private Equity 2022 publicerat här.