Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträdde Nordea och DNB vid försäljningen av Luminor till Blackstone

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Nordea har tillsammans med DNB avyttrat 60 procent av den baltiska banken Luminor till ett konsortium som leds av riskkapitalfonder förvaltade av Blackstone. Efter transaktionen har Nordea och DNB en ägarandel på cirka 20 procent vardera i Luminor. Nordea och Blackstone har dessutom tecknat avtal om framtida försäljning av Nordeas kvarvarande ägarandel. Gernandt & Danielsson har även biträtt Nordea och DNB i samband med den finansiering som Nordea och DNB tillhandahåller Luminor.

Gernandt & Danielsson biträdde Nordea och DNB tillsammans med den norska advokatfirman BAHR och Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Mats Hugoson (M&A), Björn Svensson (finansiering) och Nils Unckel (regulatoriska frågor), Counsel Andreas Ek (M&A), Senior Associates Mikael Bolling (finansiering) och Fredrik Haräng (M&A) samt Associate Jonathan Antonsson (M&A).