Andreas Ek

Counsel

Andreas Ek

Counsel

Kontaktuppgifter

Andreas är counsel vid Gernandt & Danielsson sedan 2011. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med kommersiella domstolsprocesser och skiljeförfaranden, såväl svenska som internationella, samt tillstånds- och tillsynsärenden, bl.a. inom den finansiella sektorn. Han har även stor erfarenhet av kvalificerad bolagsrättslig och näringsrättslig rådgivning, särskilt till den finansiella sektorn, samt stiftelserättslig rådgivning. Andreas är specialiserad inom tvistlösning och bolagsrätt.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället