Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Dentalums emission av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Dentalum Operations AB:s (publ) ("Bolaget") emission av företagsobligationer till ett initialt värde om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor med en löptid på 3 år. Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera existerande förvärvsfaciliteter, finansiera förvärv och tilläggsköpeskillingar samt för att finansiera generella bolagsändamål. Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Dentalum grundades av erfarna tandläkare, entreprenörer och visionärer som tillsammans vill skapa en helt ny upplevelse inom tandvården.

Gernandt & Danielsson har biträtt med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Jakob Forsell.