Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid LeoVegas AB:s (publ) emission av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid LeoVegas AB:s (publ) ("Bolaget") emission av företagsobligationer till ett initialt värde om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor med en löptid på 3 år. Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera existerande skuld samt för att finansiera generella bolagsändamål inklusive förvärv. Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom onlinespel.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam och Associate Jakob Forsell.