Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Nyfosa AB:s emission av gröna företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Nyfosa AB:s (”Bolaget”) emission av gröna företagsobligationer till ett belopp om 1 miljard kronor som emitteras inom ett rambelopp om totalt 2 miljarder kronor. Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Bolaget är ett transaktionsbaserat och opportunistiskt fastighetsbolag baserade i Sverige. Per den 31 mars 2021 uppgick värdet av Bolagets fastigheter till cirka 30.6 miljarder kronor med en total uthyrningsbar yta om cirka 2 471 tusen kvadratmeter. Bolagets aktier är sedan 23 november 2018 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bolaget med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson och associate Jakob Forsell.