Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Stockwik Förvaltning i samband med riktad nyemission

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Stockwik Förvaltning AB (publ) genomförde den 13 april 2021 en nyemission av aktier om cirka 143 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielsson biträdde Stockwik Förvaltning med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Daniel Sveen samt Associates Jakob Forsell och Emelie Ögren.