Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Emilshus i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Gernandt & Danielsson biträder Emilshus i samband med ett erbjudande av bolagets B-aktier med en efterföljande notering på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och vissa institutionella investerare och omfattar B-aktier bolaget med ett sammanlagt värde om upp till 627 mkr (756 mkr om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). I samband med noteringen av B-aktierna kommer bolaget även genomföra ett listbyte av Emilshus befintliga preferensaktier från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm.

Beräknad första dag för handel i B-aktierna och preferensaktierna på Nasdaq Stockholm är den 13 juni 2022.

Gernandt & Danielsson biträder Emilshus med ett team bestående av partners Mikael Borg och Caroline Jägenstedt Wikman, senior associate Christopher Escalante samt associates Jonathan Antonsson, Mathilda Wallén och Matilda Ellman.