Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Calligos emission av obligationer om 50 miljoner euro

Gernandt & Danielsson biträder vid Calligo (UK) Limited:s emission av företagsobligationer om 50 miljoner euro, inom ett rambelopp om 75 miljoner euro.

Emissionslikviden är avsedd att användas för refinansiering av befintlig skuld, finansiering av förvärv och allmänna bolagsändamål.

Calligo har åtagit sig att notera obligationerna på Frankfurt Stock Exchange (Open Market) samt inom tolv månader på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Calligo tillhandahåller transformativa datatjänster, inklusive moln- och dataskyddstjänster.

Gernandt & Danielsson biträder bolaget med ett team bestående av associate Jakob Forsell som projektkoordinator, partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson och associate Sebastian Sandén.