Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Group AB:s (publ) emission av ytterligare gröna hybridobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) vid emission av ytterligare gröna hybridobligationer till ett belopp om 100 miljoner kronor under Genovas utestående gröna hybridramverket om upp till 1 250 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under det gröna hybridramverket till 800 miljoner kronor.

Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna finansiella ramverket och Genova avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Genova är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Genovas stamaktier och preferensaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Genova med ett team bestående av partner Mikael Borg samt senior associates Mikael Bolling och Simon Wetterholm. Nordea är finansiella rådgivare till Genova.