Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Trianons emission och återköp av hybridobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) emission av ett subordinerat efterställt hållbart hybridobligationslån om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor samt återköp av bolagets utestående hybridobligationer.

Bolaget har som intention att notera de nya hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med bolagets hållbarhetsramverk, inklusive refinansiering av bolagets utetående hybridobligationer.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Swedbank med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling samt senior associate Johan Malmsten.