Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Cint i samband med förvärvet av Lucid

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Cint Group AB (publ) (”Cint”) offentliggjorde den 29 december 2021 att Cint har slutfört förvärvet av Lucid Holdings, LLC (”Lucid”). Köpeskillingen uppgick till 1 070 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis. Cint är en ledande global mjukvaruleverantör inom digital insamling av insikter och är noterat på Nasdaq Stockholm. Lucid är en teknikplattform som ger tillgång till respondenter för marknadsundersökningar i över 100 länder.

Det kontanta vederlaget i förvärvet finansierades genom en riktad aktieemission i två trancher till ett sammanlagt belopp om 4 400 miljoner SEK genom ett så kallat accelerated bookbuilding-förfarande till svenska och internationella institutionella investerare. Därtill tog Cint upp en ny skuldfinansiering om 120 miljoner USD. Resterande del av köpeskillingen betalades genom en nyemission av aktier i Cint till säljarna av Lucid.

Gernandt & Danielsson har biträtt Cint med ett team huvudsakligen bestående av partner Carl Westerberg, counsel Pär Johansson, senior associates Daniel Sveen, Christopher Escalante, Mikael Bolling (finansiering) samt associates Philip Börnå och Alexander Thörnberg (finansiering).