Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Peas Industries i samband med en försäljning av aktier i OX2

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Peas Industries AB (genom det helägda dotterbolaget Peas Industries Invest AB) offentliggjorde den 7 november 2022 att Peas Industries har sålt 14 miljoner aktier i OX2 AB (publ) till svenska och internationella institutionella investerare. Priset per aktie uppgick till 75 kronor, vilket motsvarar ett sammanlagt värde om drygt 1 miljard kronor, och fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande. Efter transaktionen uppgår Peas Industries ägande i OX2 till cirka 46 procent av det totala antalet aktier och röster.

Gernandt & Danielsson har biträtt Peas Industries i samband med försäljningen av aktier i OX2 med ett team bestående av partners Gustav Skogö Nyvang och Gabriel Zsiga samt associate Josefine Jonsson Tepavac.