Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Betsson AB (publ) vid dess emission av företagsobligationer om 75 000 000 EUR

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Betsson AB (publ) ("Betsson") vid dess emission av företagsobligationer till ett sammanlagt belopp om 75 miljoner EUR. Betsson har ansökt om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Nettolikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål.

Betsson är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS-B).

Gernandt & Danielsson har biträtt Betsson med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling, senior associate Camilla Hedner samt associate Einar Brunsberg.