Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen vid emission av gröna obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen AB (publ) (”ICA”) vid emission av fyra serier av gröna obligationer om totalt 3,5 miljarder kronor under ICA:s MTN-program med ett totalt rambelopp om 15 miljarder kronor. Obligationerna om 1,25 miljarder kronor respektive 2,25 miljarder kronor löper på 3 respektive 5 år, båda med fast och rörlig ränta. Det är första gången som ICA emitterar gröna obligationer vilket sker under ICA:s nyligen etablerade ramverk för grön finansiering (Green Finance Framework) i enlighet med ICMA Green Bond Principles.

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling samt senior associate Simon Wetterholm.