Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt SEM vid dess omstrukturering och förlängning av utestående obligationslån

Gernandt & Danielsson har biträtt Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”SEM”) vid en omstrukturering avseende SEM:s utestående SEK 350 miljoner seniora säkerställda obligationer. Omstruktureringen omfattade bland annat en förlängning av löptiden samt omförhandlade villkor och räntor under obligationerna. Omstruktureringen har resulterat i att SEM kan lämna förfarandet med en långfristig finansieringslösning på plats.

SEM är en ledande global leverantör med över 100 års industriell erfarenhet och djup kunskap om elektromagnetiska applikationer. SEM producerar avancerade tändsystem för vätgas och alternativa bränslen, injektorstatorer och linjära positionssensorer för stationära motorer och kommersiella fordon, och små motorsystem för skogsbrukshandverktyg.

Gernandt & Danielsson har biträtt SEM med ett team bestående av partners Fredrik Palm och Mikael Borg samt senior associates Fredrik Haräng och Simon Wetterholm.