Daniel Waerme

Partner

Daniel Waerme

Partner

Daniel är partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2019 och co-head av byråns verksamhetsgrupp dispute resolution. Daniel är specialiserad på tvistlösning och agerar som ombud i kommersiella domstolsprocesser samt i nationella och internationella skiljeförfaranden. Han har agerat ombud för svenska, utländska och multinationella företag i tvister inom många olika områden och branscher, bland annat infrastruktur och entreprenad, joint ventures, aktieägar- och samarbetsavtal, maskin- och systemleveranser, telekom, agent- och återförsäljaravtal, kollektivtrafik, licensiering och företagshemligheter, försäkring, styrelse- och professionsansvar, M&A, finansiering och finansiella tjänster. Utöver ombudsuppdrag sitter Daniel även som skiljedomare i kommersiella tvister.

Daniels erfarenhet omfattar också processer inför disciplinnämnder (exempelvis Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd) och andra former av alternativ tvistlösning samt förfaranden inför myndigheter och förvaltningsdomstolar rörande offentligrättsliga frågor, exempelvis tillsyns- och sanktionsärenden inom finansiell reglering. Han biträder även klienter i samband med interna utredningar och vid granskningsuppdrag.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning